تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , تیر, ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۰:۰۳
کد مطلب : 120067

مدیران،پاشنه آشیل مقتدایی و شریعتی در مبارزه با قلیان ها

هنوز حرف های مقتدایی در مورد ضرورت جمع آوری قلیان ها فراموشمان نشده است آنجا که حتی حاضر است پول بدهد قلیان بگیرد تا جامعه را از شر این تفریح مرگبار نسل جوان نجات دهد.

هنوز حرف های مقتدایی در مورد ضرورت جمع آوری قلیان ها فراموشمان نشده است آنجا که حتی حاضر است پول بدهد قلیان بگیرد تا  جامعه را از شر این تفریح مرگبار نسل جوان نجات دهد.
اواخر سال۹۳صریح ترین دستور مقتدایی برای جمع آوری قلیان ها به فرماندار اهواز صادر می شود ماجرا را استاندار اینگونه تعریف می کند: بساط قلیان ها در ساحل کارون پهن شده است هرکسی ۴۰-۵۰ تا قلیان آنجا گذاشته است من دیشب به فرماندار این نکته را گفتم که تمام مراکز توزیع قلیان چه در پارکها و چه آنها که مجوز قهوه خانه دارند باید جمع شوندنیروی انتظامی تعداد قلیان ها را می شمارد آنها را جمع آوری می کنند و جای آن حواله دست آنها می دهند وفردا پولش را می گیرند.
اما انگار توجهی به ابلاغ استاندار نمی شود و دستگاههای مسئول فربه تر از آن هستند که برای مقابله با قلیانی شدن نسل جوان تکانی به خود دهند طوری که صدای مقتدایی هم از این کمکاری بلند می شود و به رهیاب می گوید: در گذشته ما این موضوع را به دستگاه‌های متولی سپرده بودیم تا آموزش، پیشگیری و برخورد را انجام دهند اما به عقیده بنده هیچکدام از دستگاه‌ها در این موضوع خوب عمل نکردند با توجه به کمکاری‌های صورت گرفته به زودی خودم به عنوان عالی ترین مقام اجرایی دولت در خوزستان برای جمع آوری قلیان‌ها ورود می‌کنم.
ولی انگار عمر مدیریتی مقتدایی برای مقابله با پک های قلیان کافی نبود و پیش از عملی کردن وعده هایش سکان مدیریت اجرایی استان را به شریعتی جوان سپرد.
حالا شریعتی مانده و همان مدیران و دستگاههای فربه ای که برای مقابله با قلیان سراها و محل های توزیع قلیان از جایشان جم نمی خوردند چرا که می دانند شریعتی هم مثل مقتدایی استاندار است دیگر امروز هست و فردا احتمالا نیست لذا ضرورتی برای اینکه عرقی بر پیشانیشان بیفتد نمی بینند.
الغرض چند روز پیش تصویری از مشارکت استاندار خوزستان در کمپین”قلیان ها را گلدان کنیم”مشاهده شد که ذهن را بیشتر به سمت اقدامات تبلیغی استاندار قبلی متبادر می کرد تا اراده پولادین برای مبارزه با این ناهنجاری اجتماعی.
شریعتی برای مبارزه با قلیان ها نیاز به مدیران میدانی و منسجمی دارد که وقتی مانند استاندار قبلی دستوری به آن ها ابلاغ می شود تا ماهها بر زمین نماند و در انتها به کارنامه وعده های عملی نشده استاندار افزوده نگردد.

پی نوشت:
به جای کمپین گلدان کردن قلیان ها کمپین احیاء مدیران خسته را راه اندازی کنید