تاریخ انتشار خبر: ۸ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۲۱:۱۴:۱۷
کد مطلب : 27203

مرکز آمار: نرخ تورم ۳۰ درصد

مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه نسبت به ماه مشابه پارسال را ۱۷ و شش دهم درصد اعلام کرد که در مقایسه با اسفند (۱۹ و شش دهم درصد) کاهش نشان می دهد.

 مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه نسبت به ماه مشابه پارسال را ۱۷ و شش دهم درصد اعلام کرد که در مقایسه با اسفند (۱۹ و شش دهم درصد) کاهش نشان می دهد.

مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری کشور را در۱۲ ماه منتهی به فروردین سال جاری نسبت به دوره مشابه پیشین ۳۰ و دو دهم دصد اعلام کرد که در مقایسه با دوره منتهی به اسفند (۳۲ و یک دهم درصد) کاهش نشان می دهد.

شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه به ۱۸۲ و سه دهم رسید که در مقایسه با اسفند ماه یک و ۴ دهم درصد افزایش داشته است.