تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۸:۳۲:۳۹
کد مطلب : 38393

مرگ مسافر تاکسی به خاطر سقوط هواپیما

بعضی مواقع که یک حادثه رخ می دهد با حاشیه هایی همراه است که این حاشیه ها کمتر از متن آن موضوع نیست.

 حادثه سقوط هواپیمای ایران ۱۴۰ که روز یکشنبه در شهرک آزادی در بلوار شیشه مینا اتفاق افتاد، دارای حواشی بود که به نوعی می توان گفت شاید با مرگ مغزی و بخشیدن زندگی به دیگر افراد، مهمتر از خود حادثه است.

«حدیثه قاسمی» دختر دانشجوی ۲۱ ساله در رشته میکروبیولوژی دانشگاه تهران که بی خبر از دنیای اطرافش قصد رفتن به دانشگاه تهران را داشت، در مسیر شهریار به میدان آزادی به عنوان مسافر در یک دستگاه تاکسی در حال حرکت بود.

اما صدای نزدیکی از وجود یک فروند هواپیما در آسمان به گوش می رسید و همه چشم به آسمان دوخته بودند و نمی دانستند چه اتفاقی افتاده و شاید این هواپیما ثانیه ای دیگر در شهرک آزادی سقوط می کند.

راننده تاکسی که سرگردانی هواپیما در آسمان را می بیند حواسش پرت می شود و زمانی که به آسمان نگاه می کند، تاکسی با یک دستگاه خاور برخورد می کند و ماجرای مرگ مغزی این دختر دانشجو از اینجا شروع می شود.

این دختر ۲۱ ساله که هزاران امید و آرزو پس از ادامه تحصیلش در سر داشت، متاسفانه ضربه ای با شدت تمام به سرش وارد شده و پس از رسیدن به بیمارستان فیاض بخش تهران در منطقه تهرانسر به کما می رود.

خانواده ای که به طور قطع شنیدن سقوط هواپیما در منطقه شهرک آزادی را می شوند، حتما نگرانی در وجودشان برای خانواده هایی که در این هواپیما بودند، موج می زند و نمی دانند که دختر جوانشان نیز به دلیل این سقوط دچار سانحه شده و در کما به سر می برد.

یکی از اقوام حدیثه قاسمی می گوید: وقتی خبر سقوط هواپیما را شنیدیم خیلی نگران شدیم که خدایا چند خانواده از سقوط این هواپیما داغدار شده اند و نمی دانستیم که دختر عمه من نیز پس از سقوط دچار حادثه ای بدتر شده است.

«پوریا محجوب» پسر دایی این دختر دانشجو ادامه می دهد: پدر و مادرش در شرایط روحی بسیار نامناسبی هستند و نمی توانند صحبت کنند و مرگ مغزی وی را پزشکان بیمارستان فیاض بخش به خانواده اش اعلام کردند.

وی تصریح می کند: زمانی که مرگ مغزی این دختر اعلام می شود پدرش به اهدای اعضای بدنش رضایت می دهد و امروز قرار است اعضای بدنش به دیگر افراد نیازمند در کشورمان اهدا شود.

مدیر داخلی واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز می گوید: روز گذشته مرگ مغزی این دختر دانشجو توسط پزشکان به تایید رسید و پس از بررسی موضوع از سوی وزارت بهداشت و پزشکی قانونی، امروز ساعت ۱۴قرار است عمل جراحی وی برای اهدای اعضای بدنش انجام شود.

«مهدیه حضرتی» می افزاید: قرار است قلب، کلیه ها و کبد وی به چهار نفر بخشیده شود و از این طریق این دختر ۲۱ ساله به چهار نفر زندگی دوباره می بخشد.

وی تصریح می کند: همچنین با اهدای نسوج این دختر دانشجو کیفیت زندگی به۱۰ تا ۱۵ نفر از بیماران نیازمند به مغز استخوان، تاندون، خود استخوان و دیگر نسوج ببخشد.

آروزهای این دختر ۲۱ ساله چقدر زود تمام شد اما اعضای بدنش باعث بخشیدن زندگی به افراد نیازمند شد که شاید روزی فردی که قلب این دختر جوان را می گیرد، بتواند آرزوهایش را برآورده سازد.

منبع: ایرنا