تاریخ انتشار خبر: ۲۵ , آبان, ۱۳۹۳ | ۰۹:۰۱:۵۲
کد مطلب : 54049
نماینده مردم اهواز:

مسئولین استانی برای رضایت دولت با حرف نمایندگان مخالفت نکنند/آقای مقتدایی ومعاونین محترم،جای تقابل بروید مجوزآب ۵۵۰ هزار هکتار را بگیرید

سید شریف حسینی اظهار داشت:جناب آقای مقتدایی ،خبیر، سیاحی و معاونین محترم جای انکه در تقابل با هم باشیم بروید مجوزآب ۵۵۰ هزار هکتار را بگیرید اگر آبی وجود ندارد برای استان اصفهان هم نباید وجود داشته باشد نگذارید با کاهش ۵۵۰ هزار هکتار نگاه به انتقال آب ما شود ما نیاز به این آب داریم.

 

 

به گزارش عصر آبادان ،سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در گفت و گو با خبرنگار رهیاب در خصوص اظهارات خبیر معاون سیاسی اجتماعی استاندار مبنی بر اینکه طرح ۵۵۰ هزار هکتار کاهش پیدا نکرده است اظهار داشت: من از اظهارات وی متعجبم اولا در این زمینه معاون عمرانی باید جوابگو باشد نه معاون سیاسی.

وی ادامه داد: زمانی که اقای خیبر مشغول آوردن فرماندار غیر بومی از ایلام برای خوزستان بود نشست آب بین جهاد کشاورزی و وزارت نیرو اتفاق افتاد و فقط ۳۱۲ هزار هکتار را مجوز آب داد.

سید شریف حسینی افزود:این حرف یعنی بقیه طرح آب ندارد حتی اگر کار هم بشود هیچ کشاورزی اتفاق نمی افتد برای همین می گویم طرح از ۵۵۰ هزار هکتار به ۳۰۰ هزارهکتار کاهش پیدا کرده است.

وی افزود:وقتی آبی به طرح تعلق نمی گیرد زمین خالی حتی اگر تسطیح شود به چه درد ما می خورد؟ ما این موضوع را گفته ایم تا تذکری به مسئولین استان باشد و آنها به جای تکذیب بروند موضوع را بررسی کنند تا ۵۵۰ هزار هکتار  کاهش پیدا نکند.

نماینده مردم اهواز تاکید کرد:بهتر است مسئولین استانی پیگیر موضوع باشند نه اینکه برای رضایت دولت مردان با حرف نمایندگان مردم که به استناد حرف وزیر حرف می زنند مخالفت کنند.

وی افزود:از وزیر جهاد بپرسید چقدر مجوز آب به طرح ۵۵۰ هزار هکتار داد شده است از اقای شمسایی رئیس سازمان آب و برق استان که در جریان هستند بپرسید که چقدر مجوز آب داده اند.

نماینده مردم اهواز تاکید کرد:جناب آقای مقتدایی ،خبیر، سیاحی و معاونین محترم جای انکه در تقابل با هم باشیم بروید مجوزآب ۵۵۰ هزار هکتار را بگیرید اگر آبی وجود ندارد برای استان اصفهان هم نباید وجود داشته باشد نگذارید با کاهش ۵۵۰ هزار هکتار نگاه به انتقال آب ما شود ما نیاز به این آب داریم.

وی ادامه داد: کاهش ۸۸۰ هزار هکتار به ۵۵۰ هزار هکتار قابل توجیه نبود ولی باز ۵۵۰ هزار هکتار می تواند تولید اشتغال زیادی در استان داشته باشد وضعیت کشاورزی ما را در کشور ارتقا دهد اما این مقدار دیگر نباید  به ۳۰۰ هزار هکتار کاهش پیدا کند مسئولین استانی فعال تر شوند و فقط نگاه سیاسی به استان نداشته باشند.

منبع: رهیاب