تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , دی, ۱۳۹۳ | ۲۰:۰۵:۳۷
کد مطلب : 64417
تکرار دف‌زنی در حضور مشایی با شمایل جدید

مقایسه دو عکس از نقش زنان در دولت روحانی و احمدی‌نژاد

نگته قابل تامل اینکه حاشیه های فوق در همایشی که با موضوعی “دینی” برگزار شده است، به چشم می خورد. مشابه همین اتفاقات در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد حاشیه ساز شده بود.

به گزارش عصر آبادان ، حجاب و نقش دختران در یک همایش دینی دولتی، خاطره برخی رفتارهای اسفندیار رحیم مشایی در دولت سابق را زنده کرد.

معاونت اقوام و مذاهب رئیس‌جمهور و معاونت فرهنگی وزارت علوم اخیرا همایش «پیامبر رحمت و مدارا» را در دانشگاه تهران را برگزار کرده اند که در این همایش حجاب غیرمتعارف و نقشی که برای برخی زنان در نظر گرفته شده بود، مسئله ساز شده است.گفتنی است در این همایش، هاشمی رفسنجانی و تنی چند از اعضای خانواده اش، علی یونسی، دستیار رئیس‌جمهور در امور اقلیت ها، شهیندخت مولاوردی، معاون زنان رئیس‌جمهور، نیز حضور داشته اند.نگته قابل تامل اینکه حاشیه های فوق در همایشی که با موضوعی “دینی” برگزار شده است، به چشم می خورد. مشابه همین اتفاقات در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد حاشیه ساز شده بود.عمده ترین مثال مربوط به دولت گذشته، حمل قرآن با دف زنی توسط دختران در حضور اسفندیار رحیم مشایی و انجام مراسم رقص در ترکیه در مراسمی با حضور او بوده است.

آیا این تصاویرکه دو مورد اول مربوط به دولت یازدهم و دو تصویر زیرین مربوط به دولت سابق است، از نظر محتوا با یکدیگر قابل مقایسه نیستند و آیا واکنش ها به این دو ماجرا یکسان بوده است؟

مقایسه دو عکس از نقش زنان در دولت روحانی و احمدی‌نژاد
همایش «پیامبر رحمت و مدارا» در دولت روحانی!مقایسه دو عکس از نقش زنان در دولت روحانی و احمدی‌نژاد
همایش «پیامبر رحمت و مدارا» در دولت روحانی!مقایسه دو عکس از نقش زنان در دولت روحانی و احمدی‌نژاد
مراسم رقص در حضور مشاییمقایسه دو عکس از نقش زنان در دولت روحانی و احمدی‌نژاد
حمل قرآن با دف زنی در حضور مشایی