تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۱:۲۷:۳۱
کد مطلب : 53431

میزان‌معافیت‌پزشکی‌مشمولان‌کاهش‌یافت

صدرالسادات ادامه داد: این مدت برای مشمولان امریه ثابت است و آنها نیز باید ۲۴ ماه خدمت کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: براساس قانون جدید، میزان معافیت پزشکی مشمولان نسبت به گذشته کاهش یافته است.

حمیدرضا صدرالسادات افزود: براساس قانون جدید، برخی معافیت های پزشکی لغو شده و تعدادی نیز از حالت معافیت کامل به معافیت از رزم کاهش یافته است.

وی اظهار کرد: با توجه به مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح، مشمولانی که از ابتدای سال ۹۴ به خدمت وظیفه اعزام شوند، ۲۴ ماه خدمت خواهند کرد.

صدرالسادات ادامه داد: این مدت برای مشمولان امریه ثابت است و آنها نیز باید ۲۴ ماه خدمت کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد: براساس قانون جدید، مشمولانی که در حال تحصیل هستند نیز می توانند با توجه به مدرک تحصیلی و نوع بیماری خود. برای معافیت پزشکی اقدام کنند؛ در حالی که این امکان پیشتر وجود نداشت.