تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۲۲:۳۸:۵۷
کد مطلب : 107927

میزان عیدی کارمندان دولت

میزان عیدی ۹۵ کارمندان و بازنشستگان دولت ۶۸۸ هزار تومان در نظر گرفته شد.

 میزان عیدی کارمندان دولت و بازنشستگان دولتی برای سال جاری ۶۸۸ هزار تومان در نظر گرفته شد.

منبع: فارس