تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , اسفند, ۱۳۹۳ | ۱۶:۰۹:۵۲
کد مطلب : 77671

نتیجه ۴ سال جنگ در سوریه +عکس

بیشترین حجم کاهش نور در شب در سوریه نیز مربوط به شهر حلب در شمال این کشور است که شاهد کاهش ۹۷ درصدی نور در مدت ۴ ساله اخیر است.

 ۴ سال جنگ داخلی در سوریه باعث شده این کشور با سرزمینی کم نور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، عکس های فضایی گرفته شده از سوریه در شب در فوریه ۲۰۱۵ نشان می دهد چراغ های روشن در این کشور نسبت به ۴ سال قبل به شدت کم شده است.
بنابراین گزارش، با مقایسه تصاویر فضایی از شب های سوریه در ۴ سال اخیر مشخص شده نور قابل مشاهده از شب های سوریه در فضا نسبت به ۴ سال گذشته ۸۳ درصد کاهش یافته است.
بیشترین حجم کاهش نور در شب در سوریه نیز مربوط به شهر حلب در شمال این کشور است که شاهد کاهش ۹۷ درصدی نور در مدت ۴ ساله اخیر است.
شهر حلب بزرگترین شهر سوریه و پایتخت اقتصادی این کشور بود اما هم اکنون درگیری های شدیدی برای تصرف کامل این شهر میان ارتش سوریه و دیگر گروه های مسلح برقرار است.
   نتیجه 4 سال جنگ در سوریه +عکس

 این تصاویر از ارتفاع ۸۰۰ کیلومتری از زمین عکس برداری شده اند.
تنها استثناهای این تصویر، شهر دمشق پایتخت و استان قنیطره سوریه در نزدیکی مرزهای اسرائیل است که به ترتیب تنها ۳۵ درصد و ۴۵ درصد از نور این دو شهر در مدت ۴ سال اخیر کم شده است.
۴ سال بحران و جنگ داخلی گسترده در سوریه منجر به بیش از ۲۰۰ هزار کشته و حدود ۱۰ میلیون آواره شده است.
هم اکنون تصاویر فضایی در شب از مناطق، شهرها و کشورهای مختلف و میزان نور دیده شده از آنها به عنوان شاخصی از توسعه و پیشرفت شهرها و کشورها به شمار می آید.
منبع: عصر ایران