تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۴:۰۵:۱۷
کد مطلب : 38781

نجات معجزه‌آسا از زیر آوار +عکس

مرد ۲۴ ساله تایلندی پس از فروریختن یک ساختمان شش طبقه در حال ساخت، به شکل معجزه آسایی از زیر آوار زنده بیرون کشیده شد.

نجات معجزه‌آسا از زیر آوار +عکس

نجات معجزه‌آسا از زیر آوار +عکس

نجات معجزه‌آسا از زیر آوار +عکس

نجات معجزه‌آسا از زیر آوار +عکس

نجات معجزه‌آسا از زیر آوار +عکس

نجات معجزه‌آسا از زیر آوار +عکس

نجات معجزه‌آسا از زیر آوار +عکس

نجات معجزه‌آسا از زیر آوار +عکس

نجات معجزه‌آسا از زیر آوار +عکس

نجات معجزه‌آسا از زیر آوار +عکس

نجات معجزه‌آسا از زیر آوار +عکس