تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۲۰:۱۴:۵۷
کد مطلب : 22431

نرخ تورم اسفندماه ۹۲

مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه سال گذشته را ۳۲.۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز معادل ۱۹.۶ درصد اعلام کرد.

 به گزارش عصر آبادان به نقل از مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اسفندماه سال ۱۳۹۲ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را اعلام کرد که بر اساس آن، شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ عدد ۱۷۹.۸ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است.
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹.۶ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۲.۰) کاهش شدیدی یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲.۱ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۱۳۹۲ (۳۳.۷) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۲۱.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۱۹.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۴۳.۷ درصد است. شاخص گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴.۴ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳.۹۲ (۴۷.۵) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اسفندماه ۹۲ به رقم ۱۶۵.۶ رسید که ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۷ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۷.۱ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن سال ۱۳۹۲ (۲۸.۱) کاهش یافته است.