تاریخ انتشار خبر: ۵ , مهر, ۱۳۹۳ | ۲۰:۵۳:۰۴
کد مطلب : 46880

نرخ تورم شهریور+جدول تغییرات ۳۰ ماهه

مرکز آمار ایران، نرخ تورم شهری کشور در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه امسال را ۲۰.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۱۴.۲ درصد اعلام کرد.

 
 
 مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در شهریورماه سال ۱۳۹۳ براساس سال پایه ۱۳۹۰ را اعلام کرد:

شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در شهریورماه سال ۱۳۹۳ عدد ۱۹۴.۳ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۸درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)۱۴.۲ درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۴.۷) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰.۶درصد است که نسبت به همین اطلاع در مرداد ماه ۱۳۹۳ (۲۲.۳) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۳۰.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۲۸.۰رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نسبت ه ماه مشابه سال قبل ۹.۲درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوزاده ماهه این گروه ۲۱.۰درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۰درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱.۰درصد است که نسبت به همین اطلاع در مردادماه ۱۳۹۳ (۲۴.۲) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در شهریورماه ۹۳ به رقم ۱۸۲.۰رسید که ۰.۸درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۶درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۰.۴درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۳ (۲۱.۵) کاهش یافته است.

جدول نرخ تورم ۲۹ ماهه براساس سال پایه ۹۰ 
 نرخ تورم شهریور+جدول تغییرات 30 ماهه
 
منبع: مهر