تاریخ انتشار خبر: ۵ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۲۰:۴۴:۴۰
کد مطلب : 41726

نرخ غذای دانشجویی گران شد+جدول

به پیشنهاد معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های منتخب کشور و با تایید و تصویب هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان قیمت ژتون غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ به شرح زیر اعلام و به دانشگاه ها ابلاغ شد.

بهار: به پیشنهاد معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های منتخب کشور و با تایید و تصویب هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان قیمت ژتون غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ به شرح زیر اعلام و به دانشگاه ها ابلاغ شد.
غذاهای کم هزینه (ناهار- شام )۶۰۰۰ ریال، غذاهای متوسط هزینه (ناهار- شام )۸۵۰۰ ریال غذاهای پرهزینه (ناهار- شام ) ۱۰۰۰۰ ریال اعلام شد.

قیمت ژتون غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳

انواع غذاها ناهار – شام
کم هزینه ۶۰۰۰ ریال
متوسط هزینه ۸۵۰۰ ریال
پرهزینه ۱۰۰۰۰ ریال
قیمت غذای دانشجویان سنوات گذشته بین ۱۵۵۰۰ تا ۲۲۰۰۰ ریال

همچنین قیمت ژتون غذای دانشجویان سنوات غیرمجاز براساس میزان هزینه بین ۱۵۵۰۰ریال تا ۲۲۰۰۰ ریال تعیین و ابلاغ شد.

قیمت یارانه ای غذای دانشجویی در سال ۹۳_۹۲ و در سال ۹۴_۹۳ به شرح زیر است

انواع غذاها قیمت یارانه ای غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۹۳_۹۲ قیمت یارانه ای غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۹۴_۹۳
کم هزینه ۴۵۰۰ریال  ۶۰۰۰ ریال
متوسط هزینه ۶۳۰۰ ریال   ۸۵۰۰ ریال
پرهزینه ۷۷۰۰ ریال ۱۰۰۰۰ ریال
صبحانه ۴۰۰۰ریال ۵۰۰۰ ریال
دانشجویان سنوات گذشته ۱۰۰۰۰-۱۴۰۰۰ ریال بین۱۵۵۰۰تا۲۲۰۰۰ ریال