تاریخ انتشار خبر: ۶ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۱۰:۵۱:۴۶
کد مطلب : 83092

نقش یک شاهزاده در سقوط هواپیما+سند

در میان زنان درباری، اشرف پهلوی در بی‌بندوباری و فساد اخلاقی گوی سبقت را از سایرین ربوده بود. سند زیر نمونه‌ای از این واقعیت را نشان می‌دهد.

نقش یک شاهزاده در سقوط هواپیما+سند

به: ۳۲۲ تاریخ: ۱۷ / ۱۱ / ۴۸
از: ۲۰ ه‍ ۷ شماره: ۵۵۷۷۹ / ۲۰ ه‍ ۷
موضوع: اظهارات خانم سیما صارمی کارمند شرکت نفت
خانم سیما صارمی در مجلسی که با حضور دوستان خود در هفته گذشته در منزل خود تشکیل داده کاملاً خصوصی اظهار داشته که مرگ عبدالمجید بختیار نماینده مجلس و مهندس پالانچیان بر اثر سقوط هواپیما در دریا به دستور والاحضرت اشرف صورت گرفته است، چون والاحضرت اشرف به مهندس پالانچیان علاقه داشته ولی مهندس پالانچیان حاضر نبوده که خواسته‌های نامبرده را قبول کند بنابراین مقداری مواد منفجره زیر صندلی‌های هواپیمای شخصی وی می‌گذارند و آنها سقوط می‌کنند این موضوع وقتی اجساد آنها را یافتند معلوم می‌شود که از کمر به پایین سوخته‌اند، سیما صارمی اضافه می‌کند که این سقوط در آمریکا مانند توپ صدا کرده است و همه می‌دانند که پای والاحضرت اشرف در میان است.
خانم سیما صارمی از طرف آقای دکتر فلاح در شرکت نفت حمایت می‌شود و اخیراً پس از ۵ سال اقامت در آمریکا که تمام مدت به هزینه شرکت نفت بوده مراجعت کرده است. این خانم، جوان و خوشرو است و کارمند شرکت نفت است و قرار است آقای دکتر فلاح ایشان را به قسمت خودش منتقل نماید.
نظریه رهبر عملیات: مطالب عنوان شده از طرف نامبرده صحیح به نظر می‌رسد. درباره اقدام نسبت به مفاد خبر به گزارش عملیاتی مراجعه فرمایند.
در پرونده عبدالمجید بختیار به کلاسه ۱۴۳۳۱ بایگانی شود.
ملاحظه گردید ۲۳ / ۱۱ / ۴۸
آقای میرمصداق ملاحظه نمایید
۲۳ / ۱۱ / ۴۸