تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۰۵:۳۴:۴۴
کد مطلب : 88316

نماز اسرای مسلمان جنگ جهانی دوم+عکس

نوع عبادت آنها برای سایر زندانیان غیر مسلمان آنقدر جالب به نظر می رسیده است که هنگام نماز خواندن آنها را از درون کلبه های گرم نظاره می کردند.

 

به نقل از جوان، امپراطوری روسیه اسرای جنگی خود را به اینجا آورده و زندانیان مسلمان در این کمپ هر روز در سرمای فضای بیرون کمپ مشغول عبادت می شدند و نوع عبادت آنها برای سایر زندانیان غیر مسلمان آنقدر جالب به نظر می رسیده است که هنگام نماز خواندن آنها را از درون کلبه های گرم نظاره می کردند.

در جنگ جهانی اول این کمپ تنها مختص به اسرای روس بوده که بعدا اسرای کشورهای دیگر نیز مانند استرالیا به این کمپ انتقال داده می شدند.