تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , تیر, ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۹:۱۷
کد مطلب : 119005

نماینده آبادان عضو ناظر مجلس در شورای عالی آمار شد

عامر کعبی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با انتخاب سایر نمایندگان به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی آمار معرفی شد

عامر کعبی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با انتخاب سایر نمایندگان به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی آمار معرفی شد.

عامر کعبی اظهار کرد: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مردم در خانه ملت اقدام به انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی آمار کردند.

وی افزود: بر این اساس،  من با کسب ۱۷۰ رای و علی کاظمی با کسب ۱۳۷ رای از مجموع ۱۹۴ رای اخذ شده به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی آمار انتخاب شدیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این افراد از سوی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه معرفی شده بودند.

کعبی توضیح داد: شورای عالی آمار به ریاست رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه و با ترکیب: معاون وزارت اموراقتصادی و دارایی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزارت کشور با معرفی وزیرکشور، معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی  بامعرفی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، معاون وزارت تعاون و امور روستاها  با معرفی وزیر تعاون و امورروستاها، معاون وزارت کار و امور اجتماعی با معرفی وزیر کار و اموراجتماعی، معاون وزارت‌صنایع ‌و معادن با معرفی وزیر صنایع و معادن، معاون وزارت بازرگانی با معرفی وزیر بازرگانی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران، معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور با معرفی دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز آمار ایران است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تعیین سیاست کلی برنامه‌های آماری کشور و نحوه توزیع فعالیت‌های آماری بین سازمان‌های مسئول، تعیین اولویت‌های آماری کشور، تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مورد استفاده از ماشینهای حسابگر، اظهار نظر در مورد تامین اعتبار اجرای طرحها و فعالیت‌های آماری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی که از محل اعتبارات عمرانی کشور هزینه آن پرداخت می‌شود، اظهار نظر نسبت به ‌آیین‌نامه‌ها و لوایحی که در زمینه آمار تهیه می‌شود و اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که ‌دستگاه‌های اجرائی در زمینه اجرای آمارگیریها با آن مواجه می‌شوند و در شورا مطرح می‌نمایند، از جمله وظایف این شورا به شمار می رود.

جلسات شورای‌عالی آمار حداقل هرسه ماه یک بار و در سایر موارد بنا به دعوت شورای عالی آمار تشکیل خواهد شد. جلسات شورای عالی آمار با حضور هشت نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شورا با رای موافق حداقل‌ هفت نفر معتبر است. وظایفی که به منظور هماهنگ ساختن امور انفورماتیک به عهده سازمان برنامه ‌و بودجه قرار دارد به شورای‌عالی آمار محول می‌شود.

مصوبات شورای‌عالی آمار ناشی از وظایف و اختیارات مقرر در این قانون برای کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مربوط لازم الاجرا خواهد بود. وظایف دبیرخانه شورای‌عالی آمار و آیین‌نامه اجرائی آن توسط سازمان برنامه ‌و بودجه تهیه و به تصویب شورای‌عالی آمار خواهد رسید.

مرجع / مـهـر