تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , اردیبهشت, ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۲:۴۰
کد مطلب : 112543
اظهارات علی ساری تکذیب شد

نماینده مردم آبادان؛هیچ نشستی با وزیر کشور در خصوص استاندار نداشتیم

جلیل مختار نماینده منتخب مردم آبادان که ساری گفته بود او هم در نشست با وزیر کشور بوده در گفتگو با ایسنا این موضوع را تکذیب کرد و گفت: هیچ نشستی با وزیر کشور مبنی بر نقد عملکرد استاندار و انتصابات در استان خوزستان نداشته‌ایم.

یکی از سایت های اصلاح طلب محلی از قول علی ساری منتخب مردم اهواز در مجلس دهم نوشته است که با چند نماینده منتخب مردم خوزستان در مجلس دهم، نشستی با وزیر کشور در خصوص انتصابات اخیر استاندار خوزستان داشتیم و “با اعتراض شدید” به رحمانی فضلی این مسئله را “گوشزد” کردیم.
وی افزوده است وزیر کشور نیز با نفی این موضوع خاطر نشان کرد که قایم مقام وزارت کشور را مسئول پیگیری این صحت وسقم این انتصابات خواهد کرد.
این مصاحبه که با آب و تاب در بین هواداران و سایت های اصلاح طلب دست به دست می شد امروز با تکذیب یکی از کسانی که نامش توسط علی ساری در این نشست برده شده است روبرو شد.
جلیل مختار نماینده منتخب مردم آبادان که ساری گفته بود او هم در نشست با وزیر کشور بوده در گفتگو با ایسنا این موضوع را تکذیب کرد و گفت: هیچ نشستی با وزیر کشور مبنی بر نقد عملکرد استاندار و انتصابات در استان خوزستان نداشته‌ایم.
استاندار خوزستان در روزهای اخیر دست به تغییرات گسترده ای در سطح استانداری و فرمانداری ها زده است که ظاهرا این تغییرات به مذاق برخی ها خوش نیامده است و در حال خط و نشان کشیدن برای مقتدایی هستند.