تاریخ انتشار خبر: ۲۵ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۴:۰۰:۳۲
کد مطلب : 39022

نوآوری یک طراح خوش ذوق با گلدان های شکسته+ تصاویر

یک باغبان خوش ذوق با نوآوری خود به گلدان های شکسته جانی دوباره بخشیده است تا بدین ترتیب یک روند جدید در باغبانی و پرورش گیاهان را ابداع کرده باشد.

نوآوری یک طراح خوش ذوق با گلدان های شکسته+ تصاویر

 یک باغبان خوش ذوق با نوآوری خود به گلدان های شکسته جانی دوباره بخشیده است تا بدین ترتیب یک روند جدید در باغبانی و پرورش گیاهان را ابداع کرده باشد.

این باغبان خوش ذوق تکه های شکسته گلدان ها را با چسب بهم چسبانده و با اضافه کردن نمادهایی مختلف به آن ها، جانی دوباره به این گلدان ها بخشیده است.