تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , آذر, ۱۳۹۳ | ۰۹:۴۱:۴۰
کد مطلب : 58893

نوجوانان جودوی ایران ششم شدند

​تیم ملی نوجوانان ایران در پایان هشتمین دوره رقابتهای نوجوانان آسیا عنوان ششمی بخش مردان و هشتمی مجموع پسران و دختران با به خود اختصاص داد.

 اتحادیه آسیا صبح امروز نتایج کلی این دوره از رقابتها را اعلام کرد که طی آن در بخش مردان تیم ملی کشورمان با کسب یک مدال طلا و سه برنز در مکان ششم ایستاد. در این رده بندی ژاپن با دو طلا ، دو نقره و یک برنز عنوان قهرمانی را کسب کرد. ازبکستان با دو طلا ، یک نقره و یک برنز در جای دوم ایستاد و کره جنوبی با یک طلا و دو نقره سوم شد. قزاقستان با یک طلا و چهار برنز ، هند با یک طلا و سه برنز و تیم ملی ایران با یک طلا و دو برنز در مکان ششم ایستاد.

اما در مجموع پسران و دختران تیم ملی ایران با یک طلا و سه برنز در رده بندی جایگاه هشتم را کسب کرد. ژاپن با ۵ طلا ، ۴ نقره و یک برنز عنوان نخست را به خود اختصاص داد، ازبکستان به همراه مفولستان با دو طلا ، دو نقره و دو برنز دوم و سوم شدند. کره جنوبی با دو طلا و دو ننقره ، مغولستان با دو طلا ، یک نقره و ۱۰ برنز ، هند با یک طلا ، یک نقره و ۵ برنز ، چین تایپه با یک طلا ، یک نقره و ۳ برنز ، ایران با یک طلا و سه برنز عناوین چهارم تا هشتم را کسب کردند.

مهر-تیم های چین با یک نقره و دو برنز ، تاجیکستان با یک نقره و یک برنز ، قرقیزستان با یک نقره ، ماکائو و هنگ کنگ هم هر کدام با یک برنز مکانهای نهم تا چهاردهم را کسب کردند.

نتیج کامل رقابتهای انفرادی بخش مردان:

وزن ۵۰- کیلوگرم : ۱-سهیل جمال آبادی(ایران)۲-خورشید کودریف(ازبکستان)۳-زاهانبولات(قزاقستان)و داواندر(هند)

وزن ۵۵- کیلوگرم:۱-واتارو(ژاپن) ۲-باسانجارگال(مغولستان)۳-شامشادین(قزاقستان)و ینگ وی(چین تایپه)

وزن ۶۰- کیلوگرم:۱-چان نیونگ(کره جنوبی) ۲- ساگی موتو(ژاپن) ۳- لی گیسام (چین) و ترگانوف(قزاقستان)

وزن ۶۶- کیلوگرم:۱- سیان سینگ(هند)۲-سئو یونگ (کره جنوبی) ۳- دناتارو(مولستان) و علیرضا خجسته (ایران)

وزن ۷۳- کیلوگرم :۱- دیدار خمسه(قزاقستان)۲- ادلیت(قرقیزستان)۳- واتانابه(ژاپن) و پوریوسورن(مغولستان)

وزن ۸۱- کیلوگرم: ۱- کورمانوف(ازبکستان) ۲- ساتورو(ژاپن) ۳- بایام دوراج(مغولستان) و شمشیرسینگ(مغولستان)

وزن۹۰- کیلوگرم:۱-خاسانوف(ازبکستان) ۲-لیم هیوون(کره جنوبی) ۳-حمیدرضا ملک زاده(ایران) و رحمانوف(تاجیکستان)

وزن ۹۰+ کیلوگرم:۱-گوهاشیما(ژاپن)۲-تیمور رحیموف(تاجیکستان) ۳-یرکبولان(قزاقستان) و ساچین(هند)

نتایج کلی رده بندی دختران:

وزن ۴۰- کیلوگرم:۱- اکمارال(قزاقستان)۲- داوی سیما(هند) ۳- کائولو(ماکائو)

وزن ۴۴- کیلوگرم:۱- هوناکو(ژاپن) ۲- یائه تینگ(چین تایپه) ۳- مالا پرابا(هند) و مورات(قزاقستان)

وزن ۴۸- کیلوگرم:۱-بیشرلت(مغولستان) ۲-ناکاتا(ژاپن) ۳- کائه لی(هنگ کنگ) و زاهارمانوا(قزاقستان)

وزن ۵۲- کیلوگرم: ۱- ریوکوتاکادا(ژاگن) ۲-هی بینگ بینگ(چین) ۳-پینکی(هند) و کارچای وا(قزاقستان)

۵۷- کیلوگرم:۱- فاناکوبو(ژاپن)۲- مانووا(ازبکستان) ۳-بردی بایکووا(قزاقستان) و یائه چیو(تایپه)

۶۳- کیلوگرم:۱-هان هی جو(کره جنوبی) ۲-یوکاری مورا(ژاپن) ۳-لیانگ مینگ(چین) و سلیمانووا(قزاقستان)

۷۰- کیلوگرم:۱-وانگ شو (چین تایپه) ۲-مانخوبات(مغولستان) ۳- کانی شووا(قزاقستان) و یلدشووا(ازبکستان)

وزن ۷۰+ کیلوگرم:۱-باتاگولا(مغولستان) ۲-برالیکاش(قزاقستان) ۳-زهرا باقری (ایران) و شین یه(چین تایپه)

انتهای پیام