تاریخ انتشار خبر: ۵ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۲۰:۱۵:۳۲
کد مطلب : 18852

نوه دختری امیرکبیر

عصر آبادان – عکسی نایاب از زهراسلطان شاهزاده عزت السلطنه دختر مظفرالدین شاه قاجار و نوه امیرکبیر و همسر اول میرزا عبدالحسین فرمانفرما که در این عکس با لباس تیره و بلند، روسری به سر ودر کنار یک ساعت دیده می شود .