تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , تیر, ۱۳۹۵ | ۰۳:۵۱:۵۴
کد مطلب : 117230

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دوشنبه ۱۴ تیر؛

از دستگیری اشکان دژاگه در آلمان تا تهدید رحمتی علیه مظلومی

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز ( ۱۴ تیر ) به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.
از دستگیری اشکان دژاگه در آلمان تا تهدید رحمتی علیه مظلومی

از دستگیری اشکان دژاگه در آلمان تا تهدید رحمتی علیه مظلومی

از دستگیری اشکان دژاگه در آلمان تا تهدید رحمتی علیه مظلومی

از دستگیری اشکان دژاگه در آلمان تا تهدید رحمتی علیه مظلومی

از دستگیری اشکان دژاگه در آلمان تا تهدید رحمتی علیه مظلومی

از دستگیری اشکان دژاگه در آلمان تا تهدید رحمتی علیه مظلومی

از دستگیری اشکان دژاگه در آلمان تا تهدید رحمتی علیه مظلومی

از دستگیری اشکان دژاگه در آلمان تا تهدید رحمتی علیه مظلومی