تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۰۲:۲۶:۱۷
کد مطلب : 122116

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه ۱۳ مرداد

 باشگاه خبرنگاران جوان  ؛ تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز چهارشنبه ۱۳ مرداد  به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال […]

 باشگاه خبرنگاران جوان  ؛ تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز چهارشنبه ۱۳ مرداد  به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

از تبعید کنعانی زادگان و خداحافظی سرپرست استقلال تا بازگشت رضاییان به پرسپولیس
از تبعید کنعانی زادگان و خداحافظی سرپرست استقلال تا بازگشت رضاییان به پرسپولیس
از تبعید کنعانی زادگان و خداحافظی سرپرست استقلال تا بازگشت رضاییان به پرسپولیس
از تبعید کنعانی زادگان و خداحافظی سرپرست استقلال تا بازگشت رضاییان به پرسپولیس
از تبعید کنعانی زادگان و خداحافظی سرپرست استقلال تا بازگشت رضاییان به پرسپولیس
از تبعید کنعانی زادگان و خداحافظی سرپرست استقلال تا بازگشت رضائیان به پرسپولیس
از تبعید کنعانی زادگان و خداحافظی سرپرست استقلال تا بازگشت رضائیان به پرسپولیس
از تبعید کنعانی زادگان و خداحافظی سرپرست استقلال تا بازگشت رضائیان به پرسپولیس
انتهای پیام/