تاریخ انتشار خبر: ۶ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۰۱:۴۳:۱۴
کد مطلب : 121284

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه ۶ مرداد؛

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز چهارشنبه ۶ مرداد به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

 

از کامیابی پرسپولیس تا اخراج رحمتی ...

از کامیابی پرسپولیس تا اخراج رحمتی ...

از کامیابی پرسپولیس تا اخراج رحمتی ...

از کامیابی پرسپولیس تا اخراج رحمتی ...

از کامیابی پرسپولیس تا اخراج رحمتی ...

از کامیابی پرسپولیس تا اخراج رحمتی ...

از کامیابی پرسپولیس تا اخراج رحمتی ...

از کامیابی پرسپولیس تا اخراج رحمتی ...

از کامیابی پرسپولیس تا اخراج رحمتی ...