تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , خرداد, ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۴:۰۱
کد مطلب : 112696

هاشمی را مجبور کردند از فائزه انتقاد کند!

بنده استاد دانشگاه تهران هستم و از این موضوع خبر دارم. دانشگاه تهران به آقای هاشمی فشار وارد کرد که آقای هاشمی شما باید از اقدام دخترت برائت بجویی و آقای هاشمی در اثر این فشار، در جلسه ای به دخترش انتقاد کرد و گفت که فائزه باید جبران کند.

 صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح طلب ، اظهارات جالبی درباره دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو ارشد فرقه بهائیت در ایران مطرح کرده که در ذیل به بخشی از این اظهارات در گفتگو با تهران پرس اشاره می شود:

دیدار فائزه هاشمی با اعضای فرقه بهائیت نه یک اشتباه بوده و نه توطئه استکبار جهانی بوده و نه یک اقدام برنامه ریزی شده بوده، نه سفارت انگلستان به خانم فائزه هاشمی گفته باید این دیدار را انجام دهید و هیچ کدام این ها نبوده است. خیلی ساده ایشان با خانم کمال آبادی که بهائی است، مدت ۸ ماه هم سلولی بودند و کسی می تواند  احساس هم سلولی بودن و هم بند بودن را درک کند که  پشت میله های زندان اوین با یک نفر دیگر ۸ ماه شبانه روز زندگی کرده باشد و متوجه خواهد شد که چگونه یک انس و الفت بین دو تا دوست و زندانی پدید می آید.

بنده استاد دانشگاه تهران هستم و از این موضوع خبر دارم. دانشگاه تهران به آقای هاشمی فشار وارد کرد که آقای هاشمی شما باید از اقدام دخترت برائت بجویی و آقای هاشمی در اثر این فشار، در جلسه ای به دخترش انتقاد کرد و گفت که فائزه باید جبران کند.