تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۱:۳۰:۰۶
کد مطلب : 21224

هفت سین قرآنی بچینید

چیدن سفره هفت سین در آغاز سال نو یکی از سنت‌هایی است که می‌توان آن را به شیوه قرآنی چید.

عصر ابادان – به جای کنار هم گذاشتن سنجد و سماق و… می‌توان ۷ آیه از قرآن را که با حرف «س» شروع می‌شود نوشت و سفره هفت سین را متبرک کرد.

علامه مجلسی گفته است: «آسمان هفت طبقه و زمین هفت طبقه است و هفت ملک یا فرشته موکل بر آنند و اگر موقع تحویل سال، هفت آیه از قرآن مجید را که با حرف سین شروع می‌شود بخوانند آنان را از آفات زمینی و آسمانی محفوظ می‌دارند.»

هفت آیه از قرآن کریم که با «س» شروع می‌شود به این شرح است:

۱) سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (سوره رعد آیه ۲۴)

۲) سلام قولاً من رب رحیم (سوره یس آیه ۵۸)

۳) سلام علی ابراهیم (سوره صافات آیه ۱۰۹)

۴) سلام علی موسی و هرون (سوره صافات آیه ۱۲۰)

۵) سلام علی ال یاسین (سوره صافات آیه ۱۸۱)

۶) سلام علی المرسلین (سوره صافات آیه ۱۸۱)

۷) سلام هی حتی مطلع الفجر (سوره قدر آیه ۵)