تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۷:۵۱
کد مطلب : 39702
استاندار خوزستان

هم مشاوران مراعات می کنند و هم بنده اهل مماشات نیستم

عبدالحسن مقتدایی اظهار داشت:نظرات تخصصی قابل احترام هستند و مشاوران ما که از بچه های همین استان می باشند هرکدام تخصصی دارند و ظرفیت های استان را خوب می شناسند و مامی خواهیم از این ظرفیت بهره ببریم.

 

 

به گزارش عصر آبادان،  دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در پاسخ به سوال خبرنگار رهیاب مبنی بر دیدار مشاورینش با یکی از سران فتنه اظهار داشت:سعی ما این است که از تمام فکرهای موجود در استان استفاده کنم ولی اگر جایی احساس شود تعارضی با فرمایشات مقام معظم رهبری یا ایده های مسئولین دولت ومنطقه باشد قطعا به آنجا نخواهد رسید چرا که هم دوستان مراعات می کنند هم بنده اهل مماشات نیستم.

وی ادامه داد:ما از تخصص مشاوران استفاده می کنیم ولی ممکن است  هرکسی یک نگاه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی برای خودش داشته باشد آنچه که مهم است این است که نتیجه کار علمی و تخصصی در هر جای دنیا یکی است.

استاندار خوزستان تاکید کرد:نظرات تخصصی قابل احترام هستند و مشاوران ما که از بچه های  همین استان  می باشند هرکدام تخصصی دارند و ظرفیت های استان را خوب می شناسند و مامی خواهیم از این ظرفیت بهره ببریم.