تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۱:۵۰:۰۶
کد مطلب : 19369

هنرمندی که ۳۰ سال سکوت کرد

عصر ابادان –