تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۱۰:۵۴:۴۲
کد مطلب : 85533

واردات برنج آلوده با کیسه برنج ایرانی

دبیرانجمن برنج کشور افزود: فروش برنج‌های آلوده در کیسه‌های برنج ایرانی مشاهده شده است؛ با شروع سال جدید تمامی برنج‌های وارداتی و ایرانی موظفند از وزارت بهداشت گواهی سلامت بگیرند.

 شایق دبیرانجمن برنج کشور بیان داشت: از اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰ تقریبا به طور متوسط سالی بین یک میلیون تا یک میلیون و۲۰۰ هزار تن برنج به کشور وارد می‌شد. همیشه هم نظر ما بر این بود که این مقداربرنج بیشتراز آن چیزی است که کشور به آن نیاز دارد.

وی ادامه داد: در آن سال‌ها نیاز ما حداکثر به اندازه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن برنج بود، اما در آن زمان هم هرچه اعتراض کردیم، سودی نداشت و همچنان برنج بیش ازمورد نیاز وارد کشور می‌شد.

علیزاده شایق تأکید کرد: در دهه ۹۰ در واردات برنج جهشی ناگهانی ایجاد شدکه علت آن نیزهرگز مشخص نشد، یعنی حتی در این سال‌ها واردات برنج از یک میلیون و۲۰۰هزارتن نیزگذشت و پیک آن نیزدر سال۹۲ بود که دو میلیون تن برنج وارداتی داشتیم.

دبیرانجمن برنج افزود: در حقیقت سال ۹۲ شاهکار واردات برنج بود و هرچند که وزارت کشاورزی نیز اعتراض کرد اما هیچ کس این موضوع را پیگیری نکرد و مشخص نشد که چرا این مقدار برنج وارد کشور شده و در نهایت چه بر سر مازاد آن آمد؟ البته قراردادهای مربوط به واردات برنج در سال ۹۲در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بسته شده بود.

درحال حاضر در خود وزارت کشاورزی نیز برای واردات برنج امسال اختلاف سلیقه وجود دارد

وی تصریح کرد: بعد از واردات بیش از حد سال ۹۲ گفته شد که چون برنج به اندازه کافی موجود است بنابراین برای سال ۹۳ دیگر برنج وارد نخواهیم کرد اما با کمال تعجب ما در سال گذشته نیز شاهد بودیم که حدود یک میلیون تن واردات برنج در ۶ ماهه اول سال صورت گرفت.

وی ادامه داد: درحال حاضر در خود وزارت کشاورزی نیزاختلاف سلیقه وجود دارد، وزیر می‌گوید که یک میلیون تن کسری داریم وباید دوباره برنج وارد کنیم، معاونین فنی ایشان می‌گویند که از قبل یک میلیون تن اضافه بوده و دو میلیون تن هم که تولید داریم پس نیازیبه واردات نیست. یعنی خود آقایان هم هنوز به تجمیع فکر نرسیده‌اند.

در سال ۱۳۹۴ نیاز به واردات برنج نداریم

علیزاده شایق تأکید کرد: آن چیزی که کارشناسان برنج باور دارند این است که ما در سال ۱۳۹۴ نیاز به واردات برنج نداریم مگر این که تولید داخلی‌مان از ۲ میلیون تن کمتر شود که اگر این گونه هم شود باعث شرمندگی است زیرا ثابت می‌کند که ما ظرف ۵ سال گذشته نه تنها افزایش تولید نداشته بلکه کاهش تولید داشته‌ایم.

وی اظهارداشت: ما در سال ۹۲ و ۹۳ در رابطه با بحث تولید برنج درجا زده‌ایم و اگر امسال حتی ۲ میلیون تن هم تولید داشته‌ باشیم همچنان دراین رابطه پیشرفتی نداشته‌ایم اما همین مقدار نیز ما را از واردات برنج بی نیاز می‌کند.

دبیر انجمن برنج گفت: اواخر سال ۹۲ اعلام شد که ۵ نوع از برنج‌های سرشناس ایرانی به کادمیوم و جیوه آلوده است، این در حالی بود که هرگز زمینه آلوده شدن در برنج وجود ندارد.اما با این حال برنج‌ها را آزمایش کردند و ثابت شد که این برنج‌ها ایرانی نبوده بلکه در کیسه‌های ایرانی ریخته بودند.

فروش برنج‌های آلوده در کیسه‌های برنج ایرانی

وی افزود: در نهایت برای رسیدگی به این موضوع یک هیئت درسال ۹۲ و هیئتی دیگر درسال ۹۳ به هند رفتند تا بررسی کنند که آیا برنج‌های مبدأ هند آلوده بوده است یا خیر؟ اما متأسفانه علی رغم پیگیری‌های ما هرگز گزارشی از این هیئت‌ها منتشر نشد.

علیزاده شایق درپایان خاطرنشان کرد: موضوع آلوده بودن برخی از برنج‌ها در سال ۹۲ که خوشبختانه مشخص هم شد که ایرانی نبوده است باعث شد تا قرار شود که از ابتدای سال ۹۴ همه برنج های ایرانی و وارداتی از وزارت بهداشت گواهی سلامت بگیرند که این اتفاق نیز خوشبختانه در حال انجام است.

منبع: نسیم