تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , دی, ۱۳۹۳ | ۲۲:۳۳:۳۰
کد مطلب : 66117

وام سه موسسه مالی و اعتباری به پدیده+ سند

صورت‌های مالی شرکت “ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز” در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که سه موسسه مالی و اعتباری میزان،‌ عسکریه و اعتماد ایرانیان تسهیلات مالی قابل توجهی را به این شرکت ارائه کرده‌اند.

بر اساس این اسناد موسسه مالی و اعتباری میزان در سال ۱۳۹۱ رقمی بیش از ۳ هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۲ رقمی بیش از ۵ هزار و ۴۵۷ میلیارد ریال به شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز تسهیلات پرداخت کرده‌است.

همچنین موسسه مالی و اعتباری عسکریه در سال ۱۳۹۲ رقمی بیش از ۴۰۴ میلیارد ریال به عنوان تسهیلات به شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز پرداخت کرده‌است. تسهیلات مالی دریافتی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز از موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان نیز در سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۱۲ میلیارد ریال بوده‌است.

میزان وام سه موسسه مالی و اعتباری به پدیده+ سند

شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز از محل‌های دیگری نیز در این مدت تسهیلات دریافت کرده به طوری که رقم آن در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۹ میلیارد ریال و در سال ۹۲ بیش از ۱۵۷ میلیارد ریال بوده‌است.

نکته قابل توجه در تسهیلات دریافتی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز میزان سود و کارمزدی است که باید بابت این تسهیلات پرداخت شود، به طوری که رقم سود و کارمزد سال‌های آتی این تسهیلات در سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۸۷ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۲ بیش از ۴ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال برآورد شده‌است.

آن طور که در صورت‌های مالی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز آمده تسهیلات مالی مذکور در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با نرخ ۳۰ درصد و سررسید یک‌ساله دریافت شده‌است. همچنین در سال مالی مورد گزارش پیرو قرارداد منعقده بابت تسویه مطالبات تعاونی لغو مجوز شده اعتماد ایرانیان،‌ تعدادی از واحدهای تجاری و اقامتی پروژه با تخفیف ۴۰ درصد به بانک قوامین واگذار شده‌است.

منبع:خبرگزاری آنا