تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۲:۰۹:۱۱
کد مطلب : 59953
شهید رجایی؛

واکنش زیبای رئیس جمهور در مقابل زن های بی حجاب

دیگر لازم نبود چیزی بگوید! همه دستگیرشان می شد او آدمی نیست که به هر محفلی پا بگذارد…

 

خبر که نداشت؛ می رفت مجلس و مراسمی، ناگهان غافلگیر می شد! چشمش که به زن های بی حجاب می افتاد، چیزی نمی گفت؛ می نشست یک گوشه، سرش را پایین می انداخت؛ چند لحظه که می گذشت، بلند می شد چیزی را بهانه می کرد و زود خداحافظی می کرد.

 

دیگر لازم نبود چیزی بگوید! همه دستگیرشان می شد محمد علی رجایی آدمی نیست که به هر محفلی پا بگذارد و در مقابل عمل حرام بی تفاوت بماند!

 

جام