تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۰۸:۱۲:۴۶
کد مطلب : 73759

ورزشگاه آزادی سرپوشیده می شود

راه حل اصلی برای جلوگیری از مشکلات این ورزشگاه سرپوشیده کردن آن است که البته مخارج زیادی دارد.

ورزشگاه آزادی سرپوشیده می شود

 مدبر رئیس شرکت تجهیز در مصاحبه با برنامه ورزش و مردم گفت : با توجه به اینکه سازه ورزشگاه آزادی از بتن ساخته شده است ، راه حل اصلی برای جلوگیری از مشکلات این ورزشگاه سرپوشیده کردن آن است که البته مخارج زیادی دارد.

وی ادامه داد : مطالعات ما در این باره به اتمام رسیده و حتی باشرکت فرانسوی سازنده ازادی تماس گرفته ایم و در نهایت طرح ما تکمیل شده که قرار است آن را به فاینانس بگذاریم چون بودجه زیادی می طلبد . این کار به همراه تکمیل ورزشگاه ۴۰ هزار نفری ورزشگاه ازادی انجام خواهد شد .