تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۶:۵۶:۲۰
کد مطلب : 31367
با بدرقه تیم ملی فوتبال به جام جهانی؛

ورود فمنیست‌ها به ورزش آغاز شد +تصاویر

بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی برزیل، فرصتی بود تا زمینه حضور بانوان در ورزشگاه‌های ورزشی فراهم شود که در حقیقت شروع به کار جریان‌های فمنیستی در این حوزه است.

از دوران دولت سازندگی تا کنون، جریان های فمنیستی فعال در حوزه ورزش در پی آن بودند تا زمینه حضور بانوان را در ورزشگاه ها فراهم کنند. این جریان که از سوی آقازاده یکی از مسئولان وقت نیز حمایت می شد، در پی آن بود تا بانوان به عنوان تماشاگر در ورزشگاه ها حضور داشته باشند که البته به این هدف نیز نرسیدند؛ اگرچه آنها کامیابی هایی در حوزه های دیگر داشتند که در آینده بدان خواهیم پرداخت.

این جریان که چندی به دلایلی کم فروغ شده بود و توان تاثیرگذاری سابق را نداشت، بار دیگر به فعالیت همه جانبه دست زده است. این در حالی است که این گروه با مدیریت این آقازاده به برگزاری جلسات هفتگی مشغول شده و در حال نفوذ در ورزش هستند. مهم‌ترین برنامه نیز ورود بانوان به ورزشگاه‌هاست که هدف نیز فوتبال است.

این جریان آغاز حرکت را حضور بانوان در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال قرار داد. گام بعدی حضور در دیدارهای تیم ملی والیبال در لیگ جهانی است. این حرکات با این هدف صورت می گیرد که در نهایت مجوز شرکت بانوان در بازی های فوتبال آقایان فراهم شود که هدف اصلی جریان فمنیستی وابسته به آقازاده خاص است.

نکته حایز اهمیت این است که حضور بانوان در ورزشگاه ها فاقد بستر مناسب است. نبود این بستر موجب شده تا تبعات و نتایج نامطلوبی در پی داشته باشد. این جریان که از توان رسانه ای داخلی و خارجی نیز برخوردار است تا کنون به این موضوع نپرداخته و گرایشی صرفا فمنیستی و جنسیتی غرب‌گرا به این موضوع داشته است. در حقیقت، این جریان سرخورده به گونه‌ای در حال طراحی مسیر است تا به ابعاد منفی این حضور که بسیار حائز اهمیت است، توجهی نشود و افکار عمومی را تحت تأثیر یک موج کاذب قرار دهند.

به نظر می‌رسد این حرکت را باید در راستای سایر حرکات فمنیسیتی تحلیل کرد که این روزها در فضای رسانه‌ای و کمپین‌های وابسته به غرب در حال اوج گیری است. این دو به شکلی در حال تکمیل کار یکدیگر هستند.

تصاویری از مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال برای اعزام به جام جهانی برزیل که اولین گام برنامه‌های پیشروی جریان فمنیستی ورزش بودآغاز ورود فمنیست‌ها به ورزش + تصاویر

آغاز ورود فمنیست‌ها به ورزش + تصاویر

آغاز ورود فمنیست‌ها به ورزش + تصاویر

آغاز ورود فمنیست‌ها به ورزش + تصاویر

آغاز ورود فمنیست‌ها به ورزش + تصاویر

  1. طلبه ها می‌گه:

    در اسلام زن سایه (نسفه ی‌مرد) است