تاریخ انتشار خبر: ۳۱ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۲:۲۶:۲۵
کد مطلب : 40306

وقتی خانه امام صادق به آتش کشیده شد

حضرت صادق علیه‏السلام در حالی که در میان آتش، گام برمی‏داشت از منزل بیرون آمد و در همان حال فرمود: «أنا بن أعراق الثری أنا بن ابراهیم خلیل الله» ؛ منم فرزند اسماعیل که دودمانش مانند رگ و ریشه در اطراف زمین پراکنده‏اند.

به گزارش عصر آبادان مفضل بن عمر – از یاران ویژه‏ی حضرت صادق علیه‏السلام – می‏گوید: منصور دوانیقی برای فرماندار مکه و مدینه پیام داد که: خانه‏ی جعفر بن محمد علیه‏السلام را بسوزان!

آن پلید نیز این دستور را اجرا کرد و سرای حضرتش را سوزانید؛ به طوری که آتش به رودخانه کنار خانه‏ی امام علیه‏السلام هم سرایت کرد.

حضرت صادق علیه‏السلام در حالی که در میان آتش، گام برمی‏داشت از منزل بیرون آمد و در همان حال فرمود: «أنا بن أعراق الثری أنا بن ابراهیم خلیل الله» ؛ منم فرزند اسماعیل که دودمانش مانند رگ و ریشه در  اطراف زمین پراکنده‏اند. منم فرزند ابراهیم، دوست خدا که آتش نمرود بر او سرد و سلامت شد.» [۱] .

 

۱] منهاج الدموع.