تاریخ انتشار خبر: ۱ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۹:۲۸:۰۵
کد مطلب : 40571

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس

گاهی ممکن است در مناطق شهری یا برون شهری، به دللایل مختلف، حفره هایی در سطح زمین ایجاد شوند.

فرارو: گاهی ممکن است در مناطق شهری یا برون شهری، به دللایل مختلف، حفره هایی در سطح زمین ایجاد شوند.

به گزارش رویترز، این حفره ها گاه به دلیل بارش شدید باران یا وقوع زلزله، انجام عملیات ساخت مترو و یا حتی به دلیل برخورد شهاب سنگ با زمین به وجود آمده باشند. در اینجا نگاهی می اندازیم به حفره های عظیم ایجاد شده در نقاط مختلف جهان.

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس

وقتی زمین دهان باز می‌کند +عکس