تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , تیر, ۱۳۹۵ | ۲۲:۴۲:۲۲
کد مطلب : 119969

وقوع ۵ زمین‌لرزه در اصفهان

بعد از ظهر امروز ونک، نائین و شاهین شهر اصفهان شاهد وقوع پنج زمین لرزه بود.

  اصفهان بعد از ظهر امروز شاهد وقوع سه زمین لرزه بود.

به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، نخستین زمین لرزه در شهرستان ونک در ساعت ۱۶:۵۷ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری و با شدت ۳.۲ ریشتر  در عرض جغرافیایی  ۳۱.۶۳۰ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۲۳۱ درجه شرقی روی داده است.

دومین زمینه لرزه در این منطقه در ساعت ۱۷:۳۴ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری و با شدت ۳.۳ ریشتر  در عرض جغرافیایی  ۳۱.۶۱۱درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۲۱۵ درجه شرقی روی داده است.

سومین زمین لرزه در این منطقه در ساعت ۱۹:۲۷ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری و با شدت ۲.۱ ریشتر  در عرض جغرافیایی ۳۱.۶۱۶ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۲۳۳ درجه شرقی روی داده است.

همچنین شهرستان نائین در ساعت ۱۷:۴۹  زلزله ای با شدت ۱.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری در عرض جغرافیایی  ۳۲.۶۸۹ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۳.۰۵۳ درجه شرقی روی داده است.

شهرستان شاهین شهر نیز در ساعت ۱۸:۴۰  دقیقه زمین لرزه ای با شدت ۱.۸ در در عمق ۱۰ کیلومتری در عرض جغرافیایی  ۳۳.۰۸۷درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۴۲۸درجه شرقی روی داده است.