تاریخ انتشار خبر: ۳ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۱۴:۵۴:۱۹
کد مطلب : 26252

پایتخت جراحی زیبایی جهان کجاست؟

در حالی که ما گمان می کردیم زنان و مردان ایران با بینی هایشان اینجا را به مرکز جراحی زیبایی در جهان تبدیل کرده اند؛ زنان یک کشور آسیایی دیگر گوی سبقت را از هموطنان ما ربوده اند.

به گزارش  دانا،  زنان کره ای خود را به تیغ جراحان این کشور می سپارند تا بیشتر بهتر به چشم بیایند؛ اما ظاهرا جراحان این کشور چنان این تیغ ها را می چرخانند که محصول کارشان برای مراجعه کنندگان دردسر درست می کند.
بنا بر این گزارش، زنان کره ای بعد از جراحی چنان تغییر می کنند که برای اثبات هویت خود نیازمند گواهی پزشکی هستند. پزشکان جراح باید بنویسند که این چهره جدید صاحب همان عکس و هویتی است که در شناسنامه، گواهینامه یا گذرنامه این زنان وجود دارد.

در مجموع، زنان کره ای کشور خود را به پایتخت جراحی زیبایی جهان تبدیل کرده اند.

پایتخت جراحی زیبایی جهان کجاست؟

پایتخت جراحی زیبایی جهان کجاست؟

پایتخت جراحی زیبایی جهان کجاست؟

پایتخت جراحی زیبایی جهان کجاست؟