تاریخ انتشار خبر: ۸ , اسفند, ۱۳۹۴ | ۱۴:۰۷:۳۰
کد مطلب : 110761
یک نامزد انتخابات در آبادان با ارسال پیامی مطرح کرد:

پیروز واقعی انتخابات ۷ اسفند مردم هستند

لحطاتی پیش یکی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با ارسال پیامی از حضور مردم آبادان و همراهی آنان به منظور خلق حماسه ۷ اسفند ۹۴ ، قدردانی کرد.

haji-zadeh

به گزارش عصر آبادان ، فاضل حاجی زاده ابراهیمی، نامزد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاون سابق وزیر علوم با ارسال این بیانیه ، مردم را پیروز واقعی انتخابات خواند.

متن این پیام در ادامه آمده است:

 

ﺳﺮﻭﺭاﻥ ﮔﺮاﻧﻘﺪﺭ و ﻫﻤﺸﻬﺮﻳﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ

ﻗﻂﻌﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻴﺪاﻥ ﺩﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭاﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻬﻴﻢ و ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻱ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺧﻮﺩ اﻳﺴﺘﺎﺩﻳﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻳﺪ ﻋﺰﺕ و ﺷﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺣﻤﺎﺳﻪ ی ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺁﻓﺮﻳﺪﻳﺪ و ﺭاﻳﻲ ﺭا ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ اﻧﺪاﺧﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻛ ﺘﺮﻳﻦ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺭاﻱ اﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺩﺭاﻥ و ﺧﻮاﻫﺮاﻥ اﺭﺟﻤﻨﺪ اﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﺮاﻱ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﺳ ﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪه ﺎﻱ اﺯ ﺁﻥ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ.

ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ اﺯ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ ﺭا ﻣﻮﺭﺩ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻧﺪ اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻫﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻆﻠﻮﻡ و ﻻﻳﻖ ﺁﺑﺎﺩاﻥ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺭاﺩﺗﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺟﻲ ﺯاﺩﻩ

  1. ناشناس می‌گه:

    این حرف ازفحش بدتربوداگرمتوجه بشوید