تاریخ انتشار خبر: ۶ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۲۰:۱۹:۰۳
کد مطلب : 26658
طنز تصویری

پیچ خوردن پای نوبخت به دلیل شیب ملایم / تبدیل خنده ظریف به تبسم!

این شماره از طنز تصویری فرهنگ نیوز، به وقایع پس از گرانی بنزین و برداشتن گامی به سمت آزادسازی قیمت ها اختصاص یافته است.

پیچ خوردن پای نوبخت به دلیل شیب ملایم / تبدیل خنده ظریف به تبسم!

پیچ خوردن پای نوبخت به دلیل شیب ملایم / تبدیل خنده ظریف به تبسم!

پیچ خوردن پای نوبخت به دلیل شیب ملایم / تبدیل خنده ظریف به تبسم!

پیچ خوردن پای نوبخت به دلیل شیب ملایم / تبدیل خنده ظریف به تبسم!

پیچ خوردن پای نوبخت به دلیل شیب ملایم / تبدیل خنده ظریف به تبسم!

پیچ خوردن پای نوبخت به دلیل شیب ملایم / تبدیل خنده ظریف به تبسم!

پیچ خوردن پای نوبخت به دلیل شیب ملایم / تبدیل خنده ظریف به تبسم!