تاریخ انتشار خبر: ۸ , تیر, ۱۳۹۳ | ۱۱:۵۱:۵۱
کد مطلب : 34321

چرا دولت ساعت کار کارمندان را کم نکرد؟

مهم‌ترین پرسشی که به وجود می‌آید این است که اصولاً چه ضرورتی دارد دولت محترم به مواردی ورود کند که مربوط به اوقات عبادت مردم است.

 روزنامه وطن امروز با اشاره به تغییر نکردن ساهت کار ادارات در ماه رمضان نوشت:

* کار چندانی در ادارات ما انجام نمی‌شود و از ۸ساعتی که هر فرد باید در روز کار انجام دهد، دقایق بسیار قلیلی کار به معنای واقعی کلمه انجام می‌شود. واقعاً اگر در ماه مبارک رمضان، این یک ساعت ابتدا و یک ساعت انتهای کار از ساعات موظفی کارکنان کسر شود، اتفاقی می‌افتد؟

* یکی از زمان‌های سال که واجب موکد «صله رحم» بسیار انجام می‌شود، ماه مبارک رمضان است. از اوقاتی که معمولاً افراد سر کار نیستند برای خرید میهمانی و افطار و اطعام استفاده می‌شود. همچنین میهمانان نیز با استراحت مناسب‌تری آن هم در این گرمای طاقت‌فرسا دعوت میزبانان را می‌پذیرند. در حالی که با اعلام سخنگوی دولت دیگر چنین امکانی وجود ندارد. در حقیقت دولت محترم با این اقدام نه‌چندان فکرشده‌اش، موجب به زحمت افتادن میهمانان و میزبانان روزه‌دار می‌شود.

*مهم‌ترین پرسشی که به وجود می‌آید  این است که اصولاً چه ضرورتی دارد دولت محترم به مواردی ورود کند که مربوط به اوقات عبادت مردم است. آیا این نخستین اقدام عملی تئوری دین دولتی و دولت دینی است؟ نکند برخی که در غربزدگی‌شان کمترین تردیدی وجود ندارد و متأسفانه چنان شیفته غربند که واله بودن و شیدایی‌شان را نمی‌توانند پنهان کنند، در آینده نه‌چندان دور، تز تعطیلی یکشنبه به جای جمعه را مطرح کنند؟

منبع: صراط