تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۹:۲۶:۲۱
کد مطلب : 39322

کارتون/ تلفیق جنسیتی

به دنبال اعتراض برخی شخصیت ها و جبهه های سیاسی به طرح اصلاح تقسیم بندی نیروی زن و مرد در برخی ادارات …

کارتون/ تلفیق جنسیتی