تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۷:۴۰:۴۹
کد مطلب : 37317

کارت معافیت از خدمت ۲ فوتبالیست باطل شد

سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد: در پی اثبات تخلف دو تن از فوتبالیست‌ها در دریافت کارت‌های معافیت از خدمت، این سازمان کارت معافیت این افراد را باطل کرد.

 در پی انتشار اخباری از سوی برخی از اصحاب رسانه مبنی بر «مبهم بودن وضعیت خدمتی برخی از بازیکنان فوتبال»، سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که تاکنون کارت معافیت از خدمت دو نفر از بازیکنان فوتبال به دلیل فاقد اصالت بودن مدارک تهیه شده توسط بازیکنان مذکور و ارائه آن به این سازمان، باطل شده و چنانچه در بررسی های تکمیلی مشخص شود که مدارک سایر بازیکنان نیز فاقد اعتبار است، قطعا با بازیکنان متخلف و سایر افراد یا سازمانهایی که در این زمینه دخالت داشته اند، وفق قوانین و مقررات برخورد می شود.

شایان ذکر است که کارت های معافیت از خدمت صادره شده برای بازیکنان مورد بحث، باطل شده و آنان به خدمت سربازی اعزام خواهند شد، همچنین تا زمان به نتیجه رسیدن بررسی های این سازمان، اعتبار کارت های معافیت دیگر بازیکنان مورد اشاره به قوت خود باقی است.

این اطلاعیه می افزاید که در سال گذشته براساس هماهنگی های صورت گرفته با فدراسیون فوتبال مقرر شد تا برای جلوگیری از به کارگیری بازیکنانی که وضعیت خدمتی آنان مشخص نشده ،قبل از انعقاد قرارداد با فوتبالیست ها، وضعیت خدمتی آنان از سازمان وظیفه عمومی استعلام شود که در این راستا انتظار می رود فدراسیون مذکور برای جلوگیری از بروز هرگونه اتفاقات مشابه، تعامل بیشتری با این سازمان به عمل آورند.

گفتنی است، از آنجا که هر گونه اظهار نظر در این خصوص می بایست مستند به بررسی های صورت گرفته و لزوما توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا باشد لذا بهتر است به منظور حفظ حیثیت افراد از پخش شایعات و دامن زدن به موضوع جلوگیری و از هرگونه پیش داوری در این زمینه پرهیز شود.

منبع: خبرگزاری پلیس