تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۰۰:۵۶:۱۰
کد مطلب : 32854

کافه دروغ یا فرهنگ؟ / حبابی که آنقدر باد دادند تا ترکید!

اگر چه سابقه افرادی که تولیت این مجموعه را به عهده گرفته اند روشن است اما شاید این مهم گواهی باشد برای کسانی که هنوز در باره ماهیت درونی این افراد تردید دارند.

هفته نامه یادگاری در شماره اخیر خود کلیه صفحات این نشریه را به تبلیغ گسترده یک مجموعه ی به اصطلاح فرهنگی به نام کافه فرهنگ اختصاص داد و تلاش زیادی برای معرفی آن به عموم مردم به کار گرفت.

این هفته نامه برای اینکه به مجموعه مورد نظر ، وجاهت لازم را بدهد ، اظهارنظر برخی شخصیت های مهم و موجه و مدیران سازمان ها و شرکت های معتبر و پر آوازه شهرستان در خصوص موضوع کلان فرهنگ را آورد و با چیدمان هدف دار، موفق شد اظهارات آنان را مصادره به مطلوب بودن کافه فرهنگ نماید.

آنچه در نگاه نخست به این شماره از هفته نامه به چشم مخاطب می آید،تعریف و تمجید وتایید جمع کثیری از مدیران و شخصیت ها و چهره های مهم کشوری ، استانی و شهرستانی از کافه فرهنگ آبادان است.

اوضاع برای کورش کرم پور متولی این کافه به اصطلاح فرهنگی و هفته نامه اصلاح طلب یادگاری خوب پیش می رفت تا اینکه تکذیبیه دهدشتی نماینده مردم آبادان مبنی بر جعلی بودن مصاحبه وی در آن شماره از هفته نامه ، منتشر شد.

پس از این ، کنجکاوی خبرنگار ما باعث شد با تنی چند از مصاحبه شوندگان در این هفته نامه تماس گرفته و جویای ماجرا شود که از قضا آنها نیز چنین سخنانی را تکذیب کردند و مدعی شدند که به هیچ وجه در خصوص کافه فرهنگ اظهارنظر نکرده اند.

البته سابقه افرادی که تولیت این مجموعه را به عهده گرفته اند روشن است اما شاید این مهم گواهی باشد برای کسانی که هنوز در باره ماهیت درونی این افراد تردید دارند.

در چنین وضعیتی ابهاماتی به وجود می آید از جمله اینکه چگونه می توان مدعی انجام یک فرآیند فرهنگی شد اما از ابزار بداخلاقی برای پیشبرد آن استفاده کرد؟

آیا می توان به انگیزه ی کسانی که در نوشتار و گفتار خود از جعل و تحریف ابایی ندارند، اعتماد کرد؟

اساساً رابطه دروغ با فرهنگ چیست؟مگر نه اینکه دروغ یک اخلاق مذموم وعملی ضد فرهنگی و فرهنگ ، مجموعه ای از آداب پسندیده حاکم بر جامعه است؟ آیا جمع این دو عمل و به ویژه عاملان آن ممکن خواهد بود؟

و آیا خانواده ها حاضرند آینده جوانان خود را به دست افرادی بسپارند که اعمال منافی اخلاق برای شان امری عادی تلقی می شود؟