تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۸:۰۰
کد مطلب : 24813

کتک زدن مشروط بچه ها تصویب شد!

نمایندگان پارلمان به این پیشنهاد جایگزین رای دادند که پدران و مادران در ادب کردن بچه های خود مجاز به کتک زدن غیرخشونت آمیز آنها هستند و تنها تا جائیکه به سلامتی روحی و جسمی آنها صدمه وارد نشود.

به گزارش عصر آبادان  ایرنا به نقل از روزنامه لبنانی « النهار»، نمایندگان با پیشنهاد « سیمون ابی رمیا» برای لغو ماده قانونی مجاز بودن خانواده ها و معلم ها برای کتک زدن بچه ها در جریان بررسی طرح قانون مجازات ها موافقت نکردند.
براساس این گزارش ۳۶ نماینده با لغو این ماده قانونی مخالفت و ۳۴ نماینده موافقت کردند و بنابراین پیشنهاد ابی رمیا تصویب نشد.

اما نمایندگان پارلمان به این پیشنهاد جایگزین رای دادند که پدران و مادران در ادب کردن بچه های خود مجاز به کتک زدن غیرخشونت آمیز آنها هستند و تنها تا جائیکه به سلامتی روحی و جسمی آنها صدمه وارد نشود.

النهار نوشت :« تمام سلام» نخست وزیر و « نبیه بری» رییس مجلس از جمله ۳۶ تن نمایندگان پارلمان لبنان بودند که به لغو تنبیه کتک زدن بچه ها رای ندادند و با آن موافقت کردند.

انتهای پیام/