تاریخ انتشار خبر: ۹ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۸:۴۹:۳۱
کد مطلب : 56681

کتک کاری در دانشگاه علوم پزشکی+عکس

نشست «واکاوی نقش جنبش دانشجویی در جامعه سیاسی ایران»، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حاشیه‌هایی همچون ضرب و شتم دانشجویان و پخش کلیپی از سران فتنه همراه بود. این برنامه به دلیل درگیری با دانشجویان حدود نیم ساعت به جنجال کشیده شد که در این حین بخشی از پیام کتبی یکی از سران فتنه خوانده شد و همچنین کلیپی از آنها پخش شد.

کتک کاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان+عکس

کتک کاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان+عکس

کتک کاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان+عکس

کتک کاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان+عکس

کتک کاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان+عکس

کتک کاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان+عکس

کتک کاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان+عکس

کتک کاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان+عکس

کتک کاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان+عکس