تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , خرداد, ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۹:۱۶
کد مطلب : 114741

کدام وزیر روحانی از خاوری حمایت کرده بود؟

حسین شمسیان از خبرنگاران کیهان در کانال تلگرام خود درباره شکایت وزیر روحانی از کیهان نوشته است.

حسین شمسیان از خبرنگاران کیهان در کانال تلگرام خود درباره شکایت وزیر روحانی از کیهان نوشته است.

جناب پور محمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم ،اخیرا از مدیر مسئول روزنامه کیهان به عناوین اتهامی متعدد و مختلفی شکایت کرده است! براساس قانون اساسی،وزیر دادگستری ،  نقش رابط بین قوای مجریه و قضائیه را دارد نه بیشتر!اما ایشان بر خلاف جایگاه قانونی خود، به ناگاه احساس تکلیف کرده و  از عمار انقلاب و سردار قلم شکایت کرده و برای به جریان افتادن آن، جد و جهد پیگیری هم کرده است! اینکه وزیر دولت احمدی نژاد در دولت روحانی چه می کند و چگونه می تواند در عزا و عروسی نقش آفرینی کند یا اینکه چرا کسی در آن جایگاه،بدیهیات قانون اساسی را در نظر نمیگیرد و برای شکایت از خادمان انقلاب از دیگران سبقت میگیرد،فعلا موضوع ما نیست.

اما تصویر بالا ،عمق دید و اطلاع ایشان  درباره یک مجرم فراری را نشان می دهد! آن روز پور محمدی در کسوت رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بدیهیات را نمی دید ودر مقابل هشدار های پیاپی کیهان اینگونه از غارتگران بیت المال دفاع می کرد!

هرچند  او بعدا جبران کرد  و در دولت یازدهم و البته پس از فرار خاوری، تا مدتها،آژیر دزد دزد می کشید!! و اصلا هم درباره حرفهای پیشینش،خم به ابرو نیاورد.اکنون چه!؟ممکن نیست چند سال بعد ، بازهم تیتری ناشی از بی خبری یا بازی خوردگی وی منتشر شود!؟آیا این عجیب نیست، شخصی که در گذشته نه چندان دور، اینگونه تمام قد از یک مدیر فاسد حمایت  کرده،امروز بجای پاسخگویی در مقابل کوتاهی های دوره مسئولیتش، بیهوده می‌کوشد جلوی افشا مفاسد مدیران دولتی توسط کیهان را بگیرد!؟

چرا مفسدان ،همیشه از حمایت برخی برخوردارند!؟ چه عاملی باعث این اتفاق می شود!؟