تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۸:۳۶:۱۴
کد مطلب : 54389

کشف دروازه شهر پارسه در تخت‌جمشید +تصاویر

بناهایی که در این محوطه کشف شده به احتمال زیاد پیش از بنای تختگاه تخت جمشید ساخته شده و در واقع کشفیات اخیر، خلاءهای تاریخی شهر پارسه به ویژه در دوره حکومت کوروش و کمبوجیه و پیش از به قدرت رسیدن داریوش هخامنشی در سال ۵۲۱ پیش از میلاد را پر می کند.

 سرپرست ایرانی گروه کاوش تل آجری از کشف دروازه شهر باستانی پارسه خبر داد.

دکتر علیرضا عسکری چاوردی گفت: یکی از مهمترین بخشهای واقع در حریم تخت جمشید، بخش شمال غربی تختگاه است که به مجموعه فیروزی معروف است؛ جایی که امروز ویرانه های بنایی دیده می شود که به آن تل آجری می گویند.

وی با بیان اینکه تل آجری در ۳ کیلومتری غرب تختگاه تخت جمشید واقع شده است، افزود: در این فصل کاوش، نقشه و ساختار بنای تل آجری براساس بخش های مشخص شده و همچنین نتایج به دست آمده از بررسی ژئوفیزیک، ژئومغناطیسی و الکتریسیته بازسازی شد که براساس اطلاعات مقدماتی به دست آمده، پلان یک ساختمان چهارگوش کشف شد.

رئیس دانشکده هنر شیراز گفت: ابعاد هر ضلع این ساختمان حدود ۴۰ متر در محور شمالی- جنوبی و ۳۰ متر در محور شرقی- غربی است که دیواره های قطور این ساختمان به ضخامت حدود ۱۰ تا ۱۲ متر می رسد.

عسکری چاوردی ادامه داد: در این فصل از کاوش، یک دروازه بزرگ شناسایی شده است.

سرپرست ایرانی گروه کاوش تل آجری ادامه داد: این دروازه در فاصله ۱۰۰ متری جنوب محوطه تل فیروزی قرار گرفته که در محور ارتباطی آن کاخ بزرگی به ابعاد ۵۵ در ۶۰ متر وجود دارد و طبق شواهد موجود، در محدوده بین دروازه تل آجری و این کاخ، پردیس هایی قرار داشته که امروزه بخشی از سازه های آبرسانی آن دیده می شود.

عسکری گفت: بدنه بیرونی و راهروی بزرگ بنای دروازه به آجرهای لعابدار رنگین مزین بوده است و در ساختار این دروازه، هزاران قطعه آجر به ابعاد ۳۳ در ۳۳ سانتی و ضخامت ۱۱ سانتی متر به کار رفته است.

رئیس دانشکده هنر شیراز با تاکید بر اینکه بنای مذکور پس از دوران هخامنشیان به تلی از خاک تبدیل می شود، افزود: امروزه ساکنان محلی منطقه، این محوطه را تل آجری می خوانند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۲ بنای باستانی دوره هخامنشیان در حریم تخت جمشید شناسایی شده که به دلیل وجود شباهت زیاد بین آجرهای لعابدار کشف شده دروازه ها با نقوش اسطوره های بین النهرین، به نظر می رسد شهر پارسه در دوره کوروش هخامنشی نیز وجود داشته است.

وی همچنین گفت: بناهایی که در این محوطه کشف شده به احتمال زیاد پیش از بنای تختگاه تخت جمشید ساخته شده و در واقع کشفیات اخیر، خلاءهای تاریخی شهر پارسه به ویژه در دوره حکومت کوروش و کمبوجیه و پیش از به قدرت رسیدن داریوش هخامنشی در سال ۵۲۱ پیش از میلاد را پر می کند.

عسکری درخصوص مهمترین یافته های این کاوش نیز اظهار داشت: در این فصل از کاوش، تعداد ۳۰ قطعه آجر لعابدار رنگین مزین به انواع نقوش ترکیبی حیوانات بالدار که در بیشتر آنها تصاویر ترکیبی از حیوانات اسطوره ای دوره عیلامی و هخامنشی با سنت جنوب غیر ایران و بین النهرین است، کشف شد.

وی گفت: تخت جمشید در سال ۵۲۱ پیش از میلاد در روزگار داریوش هخامنشی بنا نهاده شده و تا پایان حکومت هخامنشیان در سال ۳۳۱ پیش از میلاد به عنوان مهمترین پایتخت سیاسی و مذهبی هخامنشیان مورد استفاده قرار می گرفت. چشم انداز تختگاهی که کاخ های هخامنشی روی آن بنا شده است با شناسایی بیش از ۱۰۰ اثر و بنای باستانی بزرگ در پیرامون تختگاه همواره منظری شهری را برای کاخ های هخامنشی قابل تصور ساخته است. بناهایی که به وسعت ۶۰۰ هکتار در محدوده ای بهنام عرصه و حریم تخت جمشید پراکنده است و حدفاصل فضاهای خالی بین این آثار را پردیس هایی فرا می گرفته است.

وی افزود: باستان شناسان از حدود یکصد سال پیش تا به امروز در پی شناخت کارکرد این آثار باستانی واقع در حریم
تخت جمشید هستند و تلاش دارند تا تحلیلی فضایی از انسجام و ارتباط معنایی در مفهوم شهر برای کاخ ها، تختگاه و بناهای وابسته به آنها در دشت پیدا کنند.

عسکری ادامه داد: ۱۰ هکتار از محدوده پیرامون تل آجری در حوزه باغ فیروزی با استفاده از روش ترکیبی ژئوالکتریک و هم ژئوفیزیک بررسی و مستندنگاری شد و علاوه بر بهکارگیری روش های دقیق باستان شناسی و تخصص های مرتبط نظیر استخوان باستان شناسی، از انواع آزمایش ها در خصوص مواد آلی و کانی، مطالعات ژئوالکتریک، ژئوفیزیک، نقشه برداری،زمین شناسی، ژئومورفولوژی استفاده و نتایج مطالعات در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و تشکیل انواع بانک های اطلاعاتی مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفت.

منبع: خبر جنوب