تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۰۰:۱۴:۴۰
کد مطلب : 107985
در حال به روز رسانی ؛

کمپین مردمی مطالباتی شکست حصر آبادان با استقبال ویژه مردم مواجه شد/ تصاویر

کمپین مطالباتی انتخاباتی شکست حصر آبادان مورد استقبال خاص مردم و به ویژه جوانان این شهر قرار گرفت. به نظر می رسد آحاد مردم قصد دارند انتخابات متفاوتی را رقم بزنند. برای پیوستن به این کمپین مردمی می توانید به آدرس telegram.me/fivemehr مراجعه نمایید.

۴۲۱۲۰۱۷۱۰_۸۵۹۳ ۴۲۱۲۰۱۸۳۹_۸۵۱۳ ۴۲۱۲۰۲۲۸۹_۸۴۲۵ ۴۲۱۲۰۲۵۸۴_۷۹۶۸ ۴۲۱۲۰۶۰۴۵_۸۳۷۰ ۴۲۱۲۰۶۱۱۴_۸۳۲۹ ۴۲۱۲۰۷۸۷۵_۸۲۶۵ ۴۲۱۲۱۳۳۵۸_۱۳۰۵۵ ۴۲۱۲۱۴۳۱۶_۸۶۱۷ ۴۲۱۲۱۴۸۳۸_۸۲۰۷ ۴۲۱۲۱۵۱۸۷_۱۳۶۲۶ ۴۲۱۲۱۷۰۴۴_۱۲۴۴۶ ۴۲۱۲۱۷۴۴۶_۱۲۵۷۵ ۴۲۱۲۱۸۷۹۰_۱۲۹۶۵ ۴۲۱۲۱۹۸۵۳_۱۲۵۸۸ ۴۲۱۲۲۲۵۰۱_۱۲۳۹۲ ۴۲۱۲۲۳۷۲۰_۱۵۰۵۸ ۴۲۱۲۲۵۲۴۲_۸۳۸۲ ۴۲۱۲۲۶۷۴۴_۸۵۹۷ ۴۲۱۲۲۷۴۸۴_۹۴۲۹۸ ۴۲۱۲۳۰۹۷۰_۹۵۱۸۰ ۴۲۱۲۳۲۷۵۴_۹۴۶۶۰ ۴۲۱۲۳۵۷۹۰_۹۳۱۷۲ ۴۲۱۲۳۹۶۱۲_۲۰۴۹۰ ۴۲۱۲۳۹۹۳۸_۱۸۶۰۲ ۴۲۱۳۰۷۳۱۲_۹۴۷۲۸ ۴۲۱۳۰۷۶۷۰_۹۵۳۲۲ ۴۲۱۳۱۷۰۸۰_۱۸۵۶۸ ۴۲۱۳۱۸۴۳۳_۲۱۲۷۶ ۴۲۱۳۲۱۳۲۵_۱۲۷۵۸ ۴۲۱۳۲۳۲۲۰_۹۵۲۰۶ ۴۲۱۳۲۶۳۹۴_۸۰۵۸ ۴۲۱۳۳۱۰۶۶_۸۰۷۹ ۴۲۱۳۳۲۱۰۷_۹۴۰۴۵ ۴۲۱۳۳۷۴۴۵_۸۵۱۱ ۴۲۱۳۳۷۶۴۵_۷۹۹۴ ۴۲۱۳۳۷۸۲۴_۸۳۲۳ ۴۲۱۸۰۵۰۵۸_۳۳۵۰ ۴۲۱۸۰۵۹۳۶_۴۴۹۸ ۴۲۱۸۱۹۲۵۰_۳۵۹۶ ۴۲۱۸۱۹۸۵۶_۳۵۳۱ ۴۲۱۸۲۷۳۷۴_۳۵۶۴ ۴۲۱۸۲۷۷۴۶_۴۳۹۶ ۴۲۱۸۳۱۱۸۳_۴۶۶۶ ۴۲۱۸۴۰۶۷۳_۳۶۷۰ ۴۲۱۹۰۱۴۵۴_۳۶۲۳ ۴۲۱۹۰۴۷۶۰_۶۳۲۳ ۴۲۱۹۰۶۷۵۵_۳۵۱۳ ۴۲۱۹۰۹۱۰۹_۳۷۹۵ ۴۲۱۹۱۴۱۲۸_۳۶۰۳ ۴۲۱۹۱۴۵۰۷_۳۴۷۳ ۴۲۱۹۱۴۵۳۴_۳۷۱۰ ۴۲۱۹۱۶۰۲۶_۳۵۷۵ ۴۲۱۹۱۸۹۷۵_۳۶۲۵ ۸۱۴۷۰۲۵۹۲_۱۶۴۲۶۶ ۸۱۴۷۰۴۳۲۵_۱۶۵۲۳۱ ۸۱۴۷۰۴۶۲۲_۱۶۴۱۲۶ ۸۱۴۷۱۰۰۹۲_۱۶۳۹۹۸ ۸۱۴۷۱۴۹۷۲_۱۶۴۴۵۳ ۸۱۴۷۱۷۵۶۱_۱۶۵۴۶۴ ۸۱۴۷۳۸۸۶۹_۱۶۴۴۱۶ ۸۱۵۹۱۹۸۱۶_۱۵۳۶۶۰ ۸۱۵۹۳۸۰۷۲_۱۵۴۳۲۰ ۸۱۵۹۴۰۶۸۵_۱۵۷۳۴۲ ۸۱۶۲۰۱۴۴۲_۱۵۳۲۱۸ ۸۱۶۲۰۲۵۷۳_۱۵۴۹۰۲ ۸۱۶۲۰۲۷۲۳_۱۵۴۶۹۸ ۸۱۶۲۰۳۴۷۷_۱۵۴۶۶۵ ۸۱۶۲۰۳۵۷۷_۱۵۴۸۷۰ ۸۱۶۲۰۴۸۵۳_۱۵۴۱۳۳ ۸۱۶۲۱۸۵۵۱_۱۵۴۹۷۹ ۸۱۶۲۲۲۱۲۲_۱۵۷۰۴۲ ۸۱۶۲۳۳۲۵۵_۱۵۶۲۷۲ ۸۱۶۲۳۳۶۸۹_۱۵۴۸۹۸ ۸۱۶۲۳۴۸۱۶_۱۵۵۵۰۴

 

برای پیوستن به این کمپین به کانال تلگرامی زیر مراجعه فرمایید:

http://telegram.me/fivemehr