تاریخ انتشار خبر: ۸ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۱۰:۲۵:۰۶
کد مطلب : 27298

کمیک استریپ / من غول نیستم

افزایش سطح توقعات و همچنین تفکرات غلط نسبت به فرزند باعث فاصله گرفتن از مسئولیتهای زندگی خواهد شد. آموزش مهارتهای زندگی و مواجه شدن با واقعیات و همچنین فاصله گرفتن از آموزه های نادرست باعث رشد و اعتلای فرهنگی جامعه و نشاط و سرزندگی آن خواهد شد.