تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۰۱:۳۶:۰۴
کد مطلب : 42853

کوچک ترین نقاشی های جهان

در روزگار ما، برخی به دنبال «ترین» ها هستند و حسن کالی یکی از این افراد است. وی که اهل ترکیه است با کوچکترین قلم موهای ممکن تلاش کرده است کوچک ترین نقاشی های ممکن را بکشد. نقاشی هایی که باعث شده اکنون او در جهان معروف و مشهور باشد.

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان را ببینید!

در روزگار ما، برخی به دنبال «ترین» ها هستند و حسن کالی یکی از این افراد است. وی که اهل ترکیه است با کوچکترین قلم موهای ممکن تلاش کرده است کوچک ترین نقاشی های ممکن را بکشد. نقاشی هایی که باعث شده اکنون او در جهان معروف و مشهور باشد.

حسن کالی، با حوصله ای شگفت آور، از برگ پوب کبریت گرفته تا برگ کرفس را زمینه رویاهای خلاقانه خود قرار داده و آثاری دیدنی آفریده است؛ البته اثاری که با ذره بین باید تماشا کرد. این آثار را ببینیم:

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

کوچک ترین نقاشی های جهان

منبع: روزگار نو