تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۷:۴۳:۵۱
کد مطلب : 52380

کیف زنانه متعلق به ۲۸۰۰ سال قبل! +عکس

“کیف زنانه” باستانی متعلق به ۲۸۰۰ سال قبل در سنگ نگاره های کاخ ” آشوربانی پال”عراق؛ دوره آشوری

جوان و تاریخ: “کیف زنانه” باستانی متعلق به ۲۸۰۰ سال قبل در سنگ نگاره های کاخ ” آشوربانی پال”عراق؛ دوره آشوری

کیف زنانه متعلق به 2800 سال قبل! +عکس

آشوریان در طول تاریخ دولتی یاغی و امپریالیست شناخته شده اند. آنها به سرزمین های اطراف حمله کرده و مایحتاج خودرا از این طریق رفع می نمودند.آشوربانیپال در سال ۶۶۸ تاجگذاری کرد و برادرش را هم به حکومت بابل منصوب داشت. به این ترتیب، مسئلۀ حکومت آن دو در ابتدای کار به خوبی و بدون هیچگونه مشکل و دردسری حل شد.از بررسی برخی متون و اسناد به‌جا‌مانده از آن زمان، این احتمال داده‌می شود که آن دو برادران دوقلو بوده باشند، اما در هر صورت این مسئلۀ آشکار و مبرهن است که منصب آشوربانیپال از برادرش رفیع‌تر بوده است.