تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۵:۰۴
کد مطلب : 57791

گاف جن ساکی در مقابل دوربین‌ها

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری شب گذشته به اشتباه از سیاست اعلامی واشنگتن در قبال مصر انتقاد کرد.

جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری شب گذشته به اشتباه از سیاست اعلامی واشنگتن در قبال مصر انتقاد کرد.

طی نشست شب گذشته خبرنگاران از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستند تا درباره تبرئه حسنی مبارک  توسط دادگاه جنایی قاهره ابراز نظر کند اما ساکی با طفره رفتن و جواب‌های کلی تلاش می‌کند که انتقادی از عملکرد دولت قاهره درباره رای صادر شده انجام ندهد.

وی در این زمینه می‌گوید: ما همچنان براین باوریم که باید بی‌طرفی رعایت شود، استاندارد بودن پاسخگویی منجر به اجماع سیاسی که به سود ثبات بلند مدت و رشد اقتصادی وابسته به آن خواهد شد.

اما پس از این پاسخ همچنان خبرنگاران تاکید داشتند که پاسخ سوال آنها داده نشده و از این نوع پاسخ دادن سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا انتقاد کردند اما خانم ساکی از پاسخ بیشتر خودداری کرد.

در پایان این نشست خبری ساکی درحالی که گمان می‌کرد دوربین‌ها خاموش شده‌اند به خبرنگارانی که وی را مورد سوال قرار داده بودند، گفت: «خطی که درباره مصر اتخاذ می‌شود مسخره است».

 
منبع: فارس